• Τα ηλεκτρικά προϊόντα Tefal καλύπτονται με 2 χρόνια Εγγύηση από την ημέρα που αναγράφεται στο επίσημο ηλεκτρονικό (όχι χειρόγραφο) τιμολόγιο αγοράς τους και παρέχεται αποκλειστικά και μόνο από το Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Τεχνικής Υποστήριξης (ΕΚΤΥ – Σέρβις) Tefal που λειτουργεί και επιβλέπει η Εταιρεία «Λάμπης Γ. Κωνσταντινίδης» μέσω της αποκλειστικής Εταιρείας Διανομής «Homeways».

• Παρά τον πολύ αυστηρό ποιοτικό έλεγχο στον οποίο υπόκεινται τα προϊόντα Tefal κατά την κατασκευή τους, στην απίθανη περίπτωση προβλήματος στη λειτουργία ηλεκτρικού είδους Tefal παρακαλώ επικοινωνήστε με το τηλέφωνο Τεχνικής Υποστήριξης της Homeways στο 22.514.491 καθημερινώς από τις 8 το πρωί μέχρι τις 6 το βράδυ. Ποτέ μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε μόνοι σας την συσκευή Tefal και ποτέ μην απευθύνεστε σε μη εξουσιοδοτημένα κέντρα Τεχνικής Υποστήριξης.

• Για σκοπούς παροχής τεχνικής εξυπηρέτησης ή/και συντήρησης των συσκευών Tefal με το λιγότερο δυνατό κόστος, η διαδικασία είναι προτιμητέο να γίνεται κατευθείαν ανάμεσα στον καταναλωτή και το ΕΚΤΥ της Homeways, είτε ηλεκτρονικά ή τηλεφωνικά, ανεξάρτητα από το κατάστημα από το οποίο έχει αγοραστεί η συσκευή. Τα σχετικά παραστατικά πρέπει να αποστέλλονται στο ΕΚΤΥ ηλεκτρονικά ή με φαξ (22. 32.37.05) και οι συσκευές πρέπει να αποστέλλονται με την Υπηρεσία Ταχείας Παράδοσης της AKIS EXPRESS, είτε με παραλαβή της συσκευής από το σπίτι του καταναλωτή, ή με παράδοση της συσκευής από τον καταναλωτή στα κατά τόπο καταστήματα της AKIS EXPRESS για αποστολή στο ΕΚΤΥ στην Λευκωσία στην Homeways, στο τηλέφωνο 22.32.92.92. Το κόστος αποστολής της συσκευής επιβαρύνει τον καταναλωτή και το κόστος επιστροφής της στον καταναλωτή επιβαρύνει το ΕΚΤΥ της Homeways. Υπάρχουν ειδικά χαμηλά συμφωνημένα τέλη μεταφοράς.

• Η Εγγύηση ακυρώνεται από το Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Τεχνικής Υποστήριξης της Homeways και δεν ισχύει αν διαπιστωθεί απόπειρα επισκευής / μετατροπής της συσκευής Tefal από μην εξουσιοδοτημένο προσωπικό. Επίσης, η Εγγύηση ακυρώνεται από το ΕΚΤΥ της Homeways και δεν ισχύει αν διαπιστωθεί χρήση της συσκευής αντίθετη με τις κατασκευαστικές προδιαγραφές της συσκευής και τις οδηγίες χρήσης του κατασκευαστή (Οδηγίες Χρήσης) που καθορίζουν τι συνιστά κανονική χρήση. Η Εγγύηση δεν καλύπτει αντικανονική λειτουργία, φυσιολογική φθορά, λανθασμένη εγκατάσταση, λανθασμένο χειρισμό και κακή συντήρηση της συσκευής.

• Τέλος, η Εγγύηση των 2 χρόνων δεν μπορεί να ισχύει σε περίπτωση που δεν υπάρχει ηλεκτρονικό τιμολόγιο που να πιστοποιεί την ακριβή ημερομηνία αγοράς της συσκευής. Τα καταστήματα-συνεργάτες της Tefal που δεν εκδίδουν ηλεκτρονικά τιμολόγια θα ενημερώνουν τον καταναλωτή ότι θα πρέπει να στείλει ηλεκτρονικά ή με φαξ το χειρόγραφο τιμολόγιο του στο ΕΚΤΥ της Homeways την ημέρα της αγοράς για σκοπούς επιβεβαίωσης της ακριβούς ημερομηνίας αγοράς σχετικά με την Εγγύηση. Σε περίπτωση που δεν έχει σταλεί το χειρόγραφο τιμολόγιο αγοράς στο ΕΚΤΥ της Homeways εναπόκειται στην διακριτική ευχέρεια του ΕΚΤΥ να αποφασίσει κατά πόσο μπορεί να ισχύσει η Εγγύηση.

• Το Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Τεχνικής Υποστήριξης της Homeways χρησιμοποιεί μόνο εξαρτήματα κατευθείαν από την Tefal Γαλλίας και όλα τα ηλεκτρικά προϊόντα Tefal είναι συμβατά και συμμορφώνονται με τις οδηγίες των Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.